Ellen Brouwer

Hetgeen mijn leven tekende, zie ik als levenslessen die mij hebben gevormd.

Ik heb mij van jongs af aan kwetsbaar gevoeld in communicatie. In mij bevond zich een groots gevoelsleven dat zich lastig liet kennen en wat ik moeilijk kon uiten.

Ik speelde graag in mijn eigen beschermde wereld, ik zocht de magie in sprookjes en mythen, in het tekenen en schilderen, in het schrijven van verhalen, in dromen en in het luisteren en bewegen op muziek. Communicatie was een noodzakelijke taak om te leren aanwezig te zijn in een samenleving vol verwachtingen en overtuigingen.

Ik ben opgegroeid met een jonger zusje met Down-syndroom. Linda kreeg Leukemie op 16-jarige leeftijd. Haar proces van het loslaten van het leven leerde mij om kwetsbaarheid als kracht te zien. Zij leerde mij om creatief en anders verbinding te maken met de ander.

Ik koos na de middelbare school voor een docenten-opleiding ‘tekenen’. De beeldende taal heeft mij de instrumenten gegeven om gevoelens en gedachten uit te drukken, om zowel mijzelf als een ander daarin te onderwijzen en te leren kennen.

Het tekenen dient als middel tot zelfontplooiing en heelwording.

 

Na de ontmoeting met mijn huidige partner brak een andere periode aan. Het leven werd bepaald door het werken met en in de natuur op ons biologisch melkveebedrijf en onze drie opgroeiende kinderen. Ik vond uitdaging in eigen ondernemerschap. Ik leerde meebewegen, relativeren, omgaan met onverwachte situaties en het durven aanbrengen van veranderingen. Ik leerde met twee voeten in de grond te staan.

In 2011 studeerde ik af bij het PPCH als ‘analytisch tekentherapeute’.

In de jaren die volgden, nam ik de ruimte om op diverse plekken te werken met de betekenisvolle zeggingskracht van het verbeelden.

De thema’s waar ik door aangeraakt word, liggen op het gebied van heelwording en je eigen plek innemen, het omgaan met verlies-ervaringen en het in het licht zetten van jouw potenties.

Sinds 2019 ben ik gecertificeerd tekentherapeut en in een professionele setting werkzaam.


creatief – sensitief – natuur – spelen – uitdagen – verwonderen